Hoe maak je een grote organisatie net zo snel en slagvaardig als een start-up? Grote organisaties zijn hun responsiveness vaak kwijtgeraakt ten opzichte van kleine bedrijven en start-ups. Maar responsiveness is misschien wel de allerbelangrijkste eigenschap die organisaties kunnen hebben om in de huidige tijd, snel te kunnen schakelen en zodoende op lange termijn te kunnen overleven.

Deze whitepaper behandelt één van de negen principes uit het boek: De Responsive Enterprise, van Vikram Kapoor en Rini van Solingen. In dit boek worden, aan de hand van een dialoog tussen de twee hoofdpersonen: Ron en Mark, negen principes met voor elk 4 subprincipes uitgelegd die helpen om responsiveness sterk te verhogen. Voor elke van deze principes is een aparte whitepaper geschreven, met daarin concrete implementatietips en aandachtspunten. Responsiveness is een zoektocht die niet stopt bij het implementeren van de negen principes uit het boek. De wereld blijft veranderen en daardoor verandert ook de responsiveness. Dus geen enkele reden om te wachten met versnellen. Begin met klantimpact centraal te stellen en met behulp van mini-companies, al experimenterend op pad gaan om een hoger doel te realiseren.

Principe 6: Verhoog autonomie via individueel ondernemerschap en vakmanschap Als persoon en team succesvol mogen en kunnen zijn is een belangrijke randvoorwaarde voor responsiveness. Individueel ondernemerschap en persoonlijk vakmanschap zijn daarom de stuurinstrumenten naar succes, omdat ze elk individu begeleiden naar persoonlijke groei. Deze whitepaper hoort bij het boek De Responsive Enterprise van Rini van Solingen en Vikram Kapoor en bevat alle aanvullende materialen en handvatten die het niet gehaald hebben om in het boek te worden opgenomen (omwille van de ruimte).

De essentie van principe 6

1. Ieder individu is een ondernemer en heeft het recht zelf succesvol te kunnen zijn.

2. Ondernemerschap kent geen grenzen en groeit mee op basis van succes en impact.

3. Persoonlijk vakmanschap is direct gekoppeld met klantimpact en bedrijfsresultaat.

4. Vrijheid, ruimte en streven om de beste te willen zijn, zijn een recht én een plich

Related Projects
    Contact Us

    For enquiries, please contact our sales team. We will respond as soon as possible.

    Not readable? Change text. captcha txt